1. Homepagina
  2. - Producten
  3. - Duurzaamheid

Duurzaamheid

Overheden moeten hun archiefbescheiden vaak voor een lange periode en soms zelfs eeuwig in goede, geordende en toegankelijke staat houden en beheren (artikel 3 Archiefwet 1995). Hiervoor zijn nadere regels gesteld die het duurzame gebruik van archiefbescheiden veilig moeten stellen. Bij papier gaat het vaak om een zorgvuldige materiƫle verzorging, bij digitale archiefbescheiden of records om het opslaan in een valideerbaar en volledig gedocumenteerd bestandsformaat dat voldoet aan een open standaard.

Analoog

Het duurzaam opslaan en bewaren van papieren archiefbescheiden stelt eisen aan de kwaliteit van het papier, de omslagen en bewaardozen, maar ook aan de ruimtes waarin de archieven worden bewaard. In de Archiefregeling zijn de bepalingen te vinden waar dergelijk materiaal aan dient te voldoen.

Digitaal

Voor duurzame digitale opslag is nog weinig vastgelegd in de huidige wetgeving.toe. Toch betekent dit niet dat er nergens rekening mee hoeft te worden gehouden. Bij digitale bescheiden zijn overheden bijvoorbeeld verplicht om bij de aanschaf van ICT-producten en -diensten te kiezen voor de relevante standaarden van de 'pas toe of leg uit'-lijst van het Forum Standaardisatie. Bij het kiezen van duurzame printers en kopieermachines zijn de testen van het onderzoeksinstituut COT (Centrum voor Onderzoek en Technisch Advies) richtinggevend. Daarnaast zijn ook in handreikingen als DUTO de nodige bepalingen te vinden die de duurzame toegankelijkheid van digitale informatie proberen te borgen.

RODIN

Samen met vertegenwoordigers van gemeentelijke archiefinspecties en het HEC (Het Expertise Centrum) heeft LOPAI een instrument ontwikkeld dat bij de duurzame inrichting van de beheeromgeving kan helpen: het Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer (RODIN). RODIN is te vinden bij de downloads en nader toegelicht in de Archiefwiki.

Functionaliteit programmatuur

Het vormgeven van een duurzame digitale beheeromgeving kent vergelijkbare aspecten als de materiaalkeuze bij analoge archieven. Met de NEN 2082:2008 is een uitgebreide set eisen gepubliceerd voor de functionaliteit van informatie- en archiefmanagement in de te gebruiken programmatuur.

groningen

Groningen

friesland

Friesland

drenthe

Drenthe

overijssel

Overijssel

gelderland

Gelderland

flevoland

Flevoland

utrecht

Utrecht

noord holland

Noord-Holland

zuid holland

Zuid-Holland

zeeland

Zeeland

noord brabant

Noord-Brabant

limburg

Limburg