1. Homepagina
  2. - Producten
  3. - Commissie Bouwzaken

Commissie Bouwzaken

Het op een duurzame en veilige manier bewaren van (papieren en digitale) archiefbescheiden is noodzakelijk om een langdurige of zelfs eeuwige toegankelijkheid te kunnen waarborgen. In de Archiefregeling worden de hiervoor bestaande wettelijke eisen nader uitgewerkt in de hoofdstukken 4 tot en met 6.

Archiefruimte en Archiefbewaarplaats

De Archiefregeling kent een hele set aan eisen die aan archiefruimten en archiefbewaarplaatsen worden gesteld. Dit varieert van eisen aan bouwvoorschriften, brandveiligheid, situering, bouwmaterialen, rookdichtheid, luchtvochtigheid en temperatuur in de ruimte tot te gebruiken materialen voor opslag, plaatsing van archiefstellingen, vloerbelasting en inbraakpreventie. Wanneer overheden niet kunnen voldoen aan één van deze eisen is een ontheffing nodig van gedeputeerde staten (in het geval van een gemeente, waterschap of gemeenschappelijke regeling) of de minister (in het geval van een provincie of rijksoverheidsorgaan).

Digitaal bewaren

Voor het bewaren van digitale archiefbescheiden in een e-depot heeft LOPAI de Eisen Duurzaam Digitaal Depot (ED3) opgesteld. Deze zijn ook beschikbaar op archiefwiki.


Plaatsen van archief bij niet-overheid

Het verplichte toezicht op overheden en/of archiefdiensten zorgt ervoor dat er zicht is op de mate waarop deze voldoen aan de eisen voor bewaring van archiefbescheiden. Als overheden archief willen plaatsen bij niet-overheden, moet de betreffende zorgdrager onderzoeken of de beoogde bewaaromstandigheden voldoen aan de wettelijke eisen. De Commissie Bouwzaken kan dit onderzoek ondersteunen door een onafhankelijk en eenduidig oordeel te verstrekken. 

Commissie Bouwzaken

Om in Nederland te komen tot een onafhankelijke en eenduidige beoordeling van commerciële archiefopslagbedrijven is in 2005 door enkele provinciale archiefinspecteurs de Commissie Bouwzaken opgericht. Om hun kennis en ervaring breder te delen en te bundelen kwamen daar al snel gemeentelijke archiefinspecteurs en een inspecteur van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed van het ministerie van OCW bij.

Contact

Wenst u een advies van de Commissie dan kunt u contact opnemen met één van de volgende commissieleden of met de provinciaal toezichthouder in uw provincie. We zoeken nog vertegenwoordigers voor de landsdelen Midden en Zuid.

Huidige samenstelling van de commissie (per september 2021):

Eleonore Manning

KVAN (vh BRAIN), landsdeel Oost

e.manning (at) ecal.nu

Vacature (voorzitter)

KVAN (vh BRAIN), landsdeel West

 

Gerrit Bril

LOPAI, landsdeel Oost

g.bril (at) overijssel.nl

Floris Joustra

Gemeentearchivaris

f.joustra (at) stadsarchiefkampen.nl

Hilde Haighton-Ongering

Ministerie OCW, inspectie O&E

m.a.h.ongering (at) inspectie-oe.nl

Fred van den Kieboom

Gemeentearchivaris

fred.vandenkieboom (at) tholen.nl

Dick Bunskoeke

 LOPAI, landsdeel Noord

 d.bunskoeke (at) drenthe.nl

groningen

Groningen

friesland

Friesland

drenthe

Drenthe

overijssel

Overijssel

gelderland

Gelderland

flevoland

Flevoland

utrecht

Utrecht

noord holland

Noord-Holland

zuid holland

Zuid-Holland

zeeland

Zeeland

noord brabant

Noord-Brabant

limburg

Limburg