Icon

Duurzaamheid

Hoe zorg je ervoor dat archief eeuwenlang goed blijft?

Icon

Ordening

Wat is nou een goede, geordende en toegankelijke staat?

Icon

Vervanging

Overgaan van papier naar digitaal? Neem een vervangingsbesluit!

Icon

Vernietiging

Vernietiging vraagt om waarderen en weg is ook echt weg

Icon

Bewaren

Wat er zoal komt kijken bij het bewaren van informatie

Icon

Commissie Bouwzaken

Voor een onafhankelijke beoordeling van commerciƫle archiefopslag

Icon

Modellen en Handreikingen

Praktische hulp bij het vormgeven van informatie- en archiefbeheer

Welkom bij

LOPAI

LOPAI is de vereniging van provinciale toezichthouders op informatie- en archiefbeheer bij gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Op onze website kunnen 'toezichtontvangers' informatie vinden over de verschillende aspecten van informatie- en archiefbeheer. Aan de hand van publicaties, verwijzingen naar websites en handreikingen kunnen overheidsorganen invulling geven aan de uitvoering van de verantwoordelijkheid voor hun informatie- en archiefbeheer.

15-6-2020 | Vernietiging
Icon

Ter inzagelegging selectielijsten provinciale organen

In het kader van de archiefwettelijke procedure tot vaststelling van selectielijsten (art. 4, lid 2 van het Archiefbesluit 1995) liggen de navolgende (ontwerp)selectielijsten tezamen met het verslag van het rond de selectielijst gevoerde overleg vanaf 2 juni 2020 voor een periode van zes weken ter inzage bij de informatiebalie in de studiezaal van het Nationaal Archief, en zijn deze te raadplegen op de website van het Nationaal Archief:
- Selectielijst voor archiefbescheiden van de commissaris van de Koning als rijksorgaan vanaf 1 januari 2020
- Selectielijst voor archiefbescheiden van de provinciale organen vanaf 1 januari 2020
Zienswijzen kunnen tot 13 juli 2020 worden ingediend.
Zie voor meer informatie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-28490.html

duurzaamheid
23-11-2019 | Wet- en regelgeving
Icon

Nieuwe wettenkaart gepubliceerd

Tijdens een KIA platform bijeenkomst op 12 november 2019 in Den Haag is een handig overzicht gepresenteerd van de meest van toepassing zijnde wetgeving van dit moment op het gebied van archieven.

lopai1
groningen

Groningen

friesland

Friesland

drenthe

Drenthe

overijssel

Overijssel

gelderland

Gelderland

flevoland

Flevoland

utrecht

Utrecht

noord holland

Noord-Holland

zuid holland

Zuid-Holland

zeeland

Zeeland

noord brabant

Noord-Brabant

limburg

Limburg