Icon

Duurzaamheid

Hoe zorg je ervoor dat archief eeuwenlang goed blijft?

Icon

Ordening

Wat is nou een goede, geordende en toegankelijke staat?

Icon

Vervanging

Overgaan van papier naar digitaal? Neem een vervangingsbesluit!

Icon

Vernietiging

Vernietiging vraagt om waarderen en weg is ook echt weg

Icon

Bewaren

Wat er zoal komt kijken bij het bewaren van informatie

Icon

Commissie Bouwzaken

Voor een onafhankelijke beoordeling van commerciële archiefopslag

Icon

Modellen en Handreikingen

Praktische hulp bij het vormgeven van informatie- en archiefbeheer

Welkom bij

LOPAI

LOPAI is de vereniging van provinciale toezichthouders op informatie- en archiefbeheer bij gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Op onze website kunnen 'toezichtontvangers' informatie vinden over de verschillende aspecten van informatie- en archiefbeheer. Aan de hand van publicaties, verwijzingen naar websites en handreikingen kunnen overheidsorganen invulling geven aan de uitvoering van de verantwoordelijkheid voor hun informatie- en archiefbeheer.

2-9-2020 | Vernietiging
Icon

Nieuwe selectielijst Provinciale organen gepubliceerd

Op 28 juli 2020 is de ‘Selectielijst voor archiefbescheiden van de provinciale organen’ van kracht geworden. Het vaststellingsbesluit is te vinden in Staatscourant 2020, 39934 en de gepubliceerde selectielijst op de site van het Nationaal Archief. Tegelijkertijd trad ook de ‘Selectielijst voor archiefbescheiden van de commissaris van de Koning als rijksorgaan’ in werking. Hiervan is de vaststelling te vinden in de Staatscourant 2020, 39938 en de gepubliceerde selectielijst zelf op de site van het Nationaal Archief. Zie produkt 'Vernietiging'.

PH Groningen
23-11-2019 | Wet- en regelgeving
Icon

Nieuwe wettenkaart gepubliceerd

Tijdens een KIA platform bijeenkomst op 12 november 2019 in Den Haag is een handig overzicht gepresenteerd van de meest van toepassing zijnde wetgeving van dit moment op het gebied van archieven.

lopai1
groningen

Groningen

friesland

Friesland

drenthe

Drenthe

overijssel

Overijssel

gelderland

Gelderland

flevoland

Flevoland

utrecht

Utrecht

noord holland

Noord-Holland

zuid holland

Zuid-Holland

zeeland

Zeeland

noord brabant

Noord-Brabant

limburg

Limburg